zainteresowania

dr hab. Krzysztof Kowalik – zainteresowania badawcze
  • internet – dynamiczne środowisko medialne
  • nowe media – kierunki rozwoju, konsumpcja mediów
  • media lokalne i samorządowe – droga do cyberprzestrzeni
  • interaktywność w dziennikarstwie – nowe gatunki, web usability
  • multimedia w dziennikarstwiewyzwanie dla mediów
  • komunikacja polityczna w sieci – wizerunek, kampanie, web usability
  • edukacja medialna – kreatywne korzystanie z nowych mediów
fot. Krzysztof Kowalik
 „Ubrani w media” studenci z Polski utknęli w Korculi (Chorwacja). Zbierali na powrót…  / Fot. Krzysztof Kowalik