publikacje

Krzysztof Kowalik – publikacje


artykuły / czasopisma naukowe

* K. Kowalik,  „Dystrybucja emocji” jako forma w komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com. Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations
„Studia Medioznawcze” nr 3 (74) 2018. Link do publikacji.

* K. Kowalik,  Serwisy społecznościowe w komunikacji samorządów lokalnych. Studium przypadku
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 4/2017 (24). Link do publikacji.

* K. Kowalik,  Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)
„Zarządzanie publiczne” nr 3/39, 2017. Link do publikacji.

* K. Kowalik,  Polish local governments’ media – new enterprises in the modern media landscape
„Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 2/2016 (18). Link do publikacji.

* W. Gogołek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celiński,  Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015
„Studia Medioznawcze” nr 3 (62) 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 2 (28) 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik,  Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)
„Studia Medioznawcze” nr 2 (61) 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem
„Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy” tom 6/17 2014. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Kampania wyborcza świętokrzyskich kandydatek i kandydatów w wyborach do parlamentu 2011 w portalu społecznościowym Facebook.com
„Studia Medioznawcze” nr 4 (55) 2013. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Świętokrzyskie gminne witryny internetowe – brak wizji inwestorskiej promocji w globalnej sieci
„Zeszyt Naukowy WSEiP” nr 13, Kielce 2013. Link do publikacji.


rozdziały / publikacje recenzowane

* K. Kowalik, Narzędzia komunikacji w serwisach internetowych samorządów terytorialnych. W poszukiwaniu cyfrowego audytorium
[w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Publiczność mediów w epoce cyfrowej, seria „Media początku XXI wieku”, t. 31, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Serwisy społecznościowe oraz komunikacyjna mobilność jako czynniki kreujące nowe działania instytucji medialnych i pozamedialnych
[w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój Internetu a zmiany w mediach, w systemach medialnych oraz społecznych, seria „Media początku XXI wieku”, t. 28, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Dzieci na cyfrowym „gigancie”, czyli co digital immigrants wiedzą, a czego nie wiedzą o digital natives. Badania dzieci klas 1-6 i ich rodziców
[w:] T. Gackowski (red.), Mediamorfozy, seria „Media początku XXI wieku”, t. 27, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Sieciowa rewolucja czy „papierowa” ewolucja? Kształtowanie modelu dziennikarstwa internetowego. Studium przypadku
[w:] K. Wolny – Zmorzyński, P. Urbaniak, K. Bernat (red.), Modele współczesnego dziennikarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Korzyści i zagrożenia w czasach Facebooka w badaniach rodziców uczniów klas 1-6
[w:] J. Bukała, K. Wątorek (red. nauk.), Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy, WSEPiNM Kielce 2013.

* K. Kowalik, Czego się nie dowiemy z Internetu… czyli strony WWW świętokrzyskich kandydatów do parlamentu w wyborach 2011 roku. Analiza wybranych treści
[w:] K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji, WSEiP Kielce 2013. Link do publikacji.

* K. Kowalik, Internetowa komunikacja z wyborcami świętokrzyskich kandydatów na posłów i senatorów. E-mailowy eksperyment – wybory 2011
[w:] K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji, WSEiP Kielce 2013. Link do publikacji.


redakcje / wydawnictwa recenzowane

* W. Cetera, K. Kowalik (red.),  Logistyka i administrowanie w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne
Stowarzyszenie Fair Business, Warszawa 2015. Link do publikacji.

* K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch (red.),  O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2015. Link do publikacji.

* K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch (red.),  Formy dziennikarstwa: między odpowiedzialnością a sensacją
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2015. Link do publikacji.

* K. Kowalik (red. nauk.), Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji
WSEiP Kielce 2013. Link do publikacji.


sprawozdania z konferencji naukowych

Sprawozdanie z konferencji z międzynarodowej konferencji naukowej ECREA – „Preconference: Dealing with the Local: Media, Proximity and Community, Praga, 8 listopada 2016
„Studia Medioznawcze” 1 (68) 2017. Link do publikacji.

Sprawozdanie z konferencji „Logistyka i administrowanie w mediach. Media regionalne”, Warszawa, 8–9 października 2015 (www.logistykamediow.pl)
„Studia Medioznawcze” 4 (63) 2015. Link do publikacji.


pozostałe

* K. Kowalik, Gminne witryny internetowe – niewykorzystane medium
[w:] Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. Strony internetowe – narzędzie promocji gmin i powiatów, I. Sinkiewicz (red.), Urząd Marszałkowski, Kielce 2010. Link do publikacji.