SEMINARIUM zaproszenie

Seminarium dyplomowe – dr Krzysztof Kowalik

Zapraszam osoby zainteresowane nowymi mediami, komunikacją w social media, PR i marketingiem, budowaniem relacji instytucji/firmy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.

Praca dyplomowa to naukowe, twórcze i przede wszystkim samodzielne wyzwanie. Celem jest wykazanie się umiejętnością formułowania i zarazem rozwiązywania problemów badawczych lub stworzenie portfolio/projektu umożliwiającego przeprowadzenie obrony dyplomowej.

Praca dyplomowa to dowód na umiejętność zastosowania odpowiednich metod, narzędzi (zobacz przykłady) i sposobów naukowej analizy problemu poruszanego w pracy oraz jej prawidłowego przedstawienia, czyli napisania, zredagowania lub zaprezentowania projektu.

Praca dyplomowa jest indywidualnym i oryginalnym dziełem. Szczegóły dotyczące zasad pisania i tworzenia portfolio są dostępne na stronie WDIiB. Praca powinna być związana z kierunkiem studiów.

kontakt: k.kowalik7 @ uw.edu.pl


Przykładowe tematy prac obronionych (marketing, nowe media, PR, CSR, edukacja medialna):

- Wirtualne spacery – Street View Trusted, jako narzędzie e-marketingu

- Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy. Studium przypadku operatora telekomunikacyjnego Play

- Media społecznościowe jako narzędzie marketingu online.  Studium przypadku firmy Starbucks

- Piractwo w sieci wśród studentów. Próba diagnozy zjawiska na przykładzie serialu „Gra o tron”

- Kreowanie marki medialnej na przykładzie Radia Złote Przeboje

- Nowe technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w obiektach publicznych. Studium przypadku Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Wykorzystanie narzędzi CSR w kreowaniu wizerunku marki Dove

- Rola mediów społecznościowych w kryzysie wizerunkowym – studium przypadku Canal+ Polska i NC+

- Rola content marketingu w budowaniu marki start-upu na przykładzie sklepu internetowego Yerbak

- Cyberprzemoc w gimnazjum w dobie mediów społecznościowych. Badania własne uczniów i rodziców


 Preferowane obszary i tematyka prac dyplomowych (inne do konsultacji z prowadzącym seminarium):

Portale i serwisy WWW

  • użyteczność serwisów internetowych (web usability mediów i instytucji – państwowych, samorządowych, organizacji politycznych itp.)
  • serwisy WWW, społeczności jako kanał komunikacji marki (mediów, instytucji jw.)

Przykładowe tematy

Badanie użyteczności samorządowego serwisu internetowego …
Portal samorządowy jako kanał budowania marki miasta na podstawie serwisu www….


Komunikacja – nowe media

  • technologie i narzędzia w komunikacji internetowej
  • media – nowe technologie a perspektywy rozwoju
  • rola społeczności internetowych w komunikacji (mediów oraz instytucji j.w.)

Przykładowe tematy

Technologie i narzędzia wspomagające komunikowanie urzędu marszałkowskiego z obywatelami na podstawie analizy serwisu www…
Wpływ technologii sieciowych/internetowych na rozwój prasy lokalnej. Studium przypadku „Wiadomości lokalne…”
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w komunikacji z czytelnikami/mieszkańcami na przykładzie serwisu „Wiadomości lokalne”/portalu urzędu miasta….


 Nowe technologie w dziennikarstwie i w PR

  • konsumpcja „nowych mediów” (mobilność, słuchalność, oglądalność, czytelnictwo)
  • wpływ technologii na przekaz dziennikarski i PR (interaktywność, multimedialność)
  • kreowanie marki – narzędzia online

Przykładowe tematy

Interaktywne narzędzia komunikacji z odbiorcami materiałów dziennikarskich. Studium przypadku „Gazety…”
Wpływ przekazu multimedialnego/aplikacji mobilnej na rozwój serwisu „Gazety…”. Analiza badań ilościowych i jakościowych.