SEMINARIUM zaproszenie

Seminarium dyplomowe – dr hab. Krzysztof Kowalik

Zapraszam osoby zainteresowane komunikacją / interakcją w serwisach społecznościowych, PR i marketingiem, budowaniem relacji instytucji / firmy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.

Szczególnie zapraszam osoby, które interesują się mediami społecznościowymi i pomiarami różnych interakcji. Dotyczy to wielu zagadnień tematycznych jak np. PR, marketing, funkcjonowanie instytucji i firm w Web 2.0. Koncentruję się zwłaszcza na poniższych zagadnieniach:

– Komunikacja organizacji z otoczeniem – SKUTECZNOŚĆ ONLINE

– Interakcja i zaangażowanie w komunikację – MIARY SUKCESU

– Znaczenie treści /content/ dla interakcji – PARAMETRY JAKOŚCI

– Struktura przekazu /tekst, foto, multimedia itp./ – ZAANGAŻOWANIE

– Szczególny nacisk na serwisy społecznościowe – zwłaszcza EMOCJE !!!

Badania komunikacji / interakcji, zwłaszcza skomplikowanych relacji online wymagają stosowania różnorodności, co zapewnia weryfikację hipotezy:

– BADANIA ILOŚCIOWE – np. dużych korpusów słów/materiałów pobranych z serwisów społecznościowych

– BADANIA JAKOŚCIOWE  – np. kategoryzacja przekazu i korelacja z zaangażowaniem/emocjami/reakcjami

– STUDIA PRZYPADKU – z metodami mieszanymi

PREFERUJĘ PRACE / BADANIA mające charakter PRAKTYCZNY / EMPIRYCZNY

Praca dyplomowa to naukowe, twórcze i przede wszystkim samodzielne wyzwanie. Celem jest wykazanie się umiejętnością formułowania i zarazem rozwiązywania problemów badawczych lub stworzenie portfolio/projektu umożliwiającego przeprowadzenie obrony dyplomowej.

Praca dyplomowa to dowód na umiejętność zastosowania odpowiednich metod, narzędzi takich jak np. Sketch Engine do analizy wielojęzycznych (także jęz. polski) korpusów tekstów. Aplikacja o znacznych możliwościach jest udostępniona bezpłatnie studentom UW. Materiały do analizy można pobrać za pomocą oprogramowania do web scrapingu.

Zobacz przykłady innych narzędzi i sposobów naukowej analizy problemu poruszanego w pracy oraz jej prawidłowego przedstawienia, czyli napisania, zredagowania lub zaprezentowania projektu.

Praca dyplomowa jest indywidualnym i oryginalnym dziełem. Szczegóły dotyczące zasad pisania i tworzenia portfolio są dostępne na stronie WDIiB. Praca powinna być związana z kierunkiem studiów.

kontakt: k.kowalik7 @ uw.edu.pl


Przykładowe tematy obronionych prac dyplomowych uczestników mojego seminarium
(marketing, nowe media, PR, CSR, edukacja medialna):

- Miary sukcesu w serwisie społecznościowym Instagram. Analiza funkcjonowania wybranych influencerów

- Kreowanie środowiska zawodowego i profesjonalizacja działalności influencerów w Polsce

- Diagnoza parametrów efektywności pracy blogera. Studium przypadku „Busem przez Świat” i „Jak oszczędzać pieniądze”

- Analiza jakościowa determinantów skuteczności influencer marketingu oraz ich wpływ na decyzje zakupowe pokoleń Y i Z

- Wpływ struktury transmisji telewizyjnej na atrakcyjność przekazu. Studium przypadku meczów piłki siatkowej w Polsce

- Wpływ funduszy regionalnych, państwowych i europejskich na sektor filmów kinowych w Polsce. Studium przypadków polskich premier z lat 2006-2018

- Narzędzia SEM i SEO w budowaniu marki studiów na przykładzie kierunku Logistyka mediów

- Wirtualne spacery – Street View Trusted, jako narzędzie e-marketingu

- Youtuberzy – fenomen społeczności internetowej. Studium przypadku kanałów ” Martin Stankiewicz” , „Mówiąc inaczej” i „jdabrowsky”

- Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy. Studium przypadku operatora telekomunikacyjnego Play

- Media społecznościowe jako narzędzie marketingu online.  Studium przypadku firmy Starbucks

- Analiza narracji inicjatyw Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w wybranych polskich internetowych serwisach informacyjnych

- Piractwo w sieci wśród studentów. Próba diagnozy zjawiska na przykładzie serialu „Gra o tron”

- Kreowanie marki medialnej na przykładzie Radia Złote Przeboje

- Nowe technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w obiektach publicznych. Studium przypadku Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Wykorzystanie narzędzi CSR w kreowaniu wizerunku marki Dove

- Rola mediów społecznościowych w kryzysie wizerunkowym – studium przypadku Canal+ Polska i NC+

- Rola content marketingu w budowaniu marki start-upu na przykładzie sklepu internetowego Yerbak

- Cyberprzemoc w gimnazjum w dobie mediów społecznościowych. Badania własne uczniów i rodziców


 Preferowane obszary i tematyka prac dyplomowych (inne do konsultacji z prowadzącym seminarium):

Portale i serwisy WWW

  • użyteczność serwisów internetowych (web usability mediów i instytucji – państwowych, samorządowych, organizacji politycznych itp.)
  • serwisy WWW, społeczności jako kanał komunikacji marki (mediów, instytucji jw.)

Przykładowe tematy

Badanie użyteczności samorządowego serwisu internetowego …
Portal samorządowy jako kanał budowania marki miasta na podstawie serwisu www….


Komunikacja – nowe media

  • technologie i narzędzia w komunikacji internetowej
  • media – nowe technologie a perspektywy rozwoju
  • rola społeczności internetowych w komunikacji (mediów oraz instytucji j.w.)

Przykładowe tematy

Technologie i narzędzia wspomagające komunikowanie urzędu marszałkowskiego z obywatelami na podstawie analizy serwisu www…
Wpływ technologii sieciowych/internetowych na rozwój prasy lokalnej. Studium przypadku „Wiadomości lokalne…”
Wykorzystanie serwisów społecznościowych w komunikacji z czytelnikami/mieszkańcami na przykładzie serwisu „Wiadomości lokalne”/portalu urzędu miasta….


 Nowe technologie w dziennikarstwie i w PR

  • konsumpcja „nowych mediów” (mobilność, słuchalność, oglądalność, czytelnictwo)
  • wpływ technologii na przekaz dziennikarski i PR (interaktywność, multimedialność)
  • kreowanie marki – narzędzia online

Przykładowe tematy

Interaktywne narzędzia komunikacji z odbiorcami materiałów dziennikarskich. Studium przypadku „Gazety…”
Wpływ przekazu multimedialnego/aplikacji mobilnej na rozwój serwisu „Gazety…”. Analiza badań ilościowych i jakościowych.