cv

dr hab. Krzysztof Kowalik – edukacja

♦ 2020 Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
doktor habilitowany nauk społecznych
dyscyplina: nauki o mediach

♦ 2011 Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
doktor nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce

♦ 1992 Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
studia dzienne magisterskie, nauki polityczne
specjalność stosunki międzynarodowe


Krzysztof Kowalik – doświadczenie zawodowe

♦ Uniwersytet Warszawski
– adiunkt, obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
– poprzednio adiunkt, Instytut Dziennikarstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Zakład Technologii Informacyjnych Mediów

♦ Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
Wydział Nauk Społecznych, adiunkt, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

♦ Telewizja Polska O/Kielce
dziennikarz / reporter – newsy, gospodarka

♦ Echo Dnia Gazeta Codzienna
zastępca redaktora naczelnego – wydawca, dziennikarz

♦ Edytor – drukarnia / agencja reklamy
menedżer, prepress/press/postpress

♦ PS – Postscriptum – tygodnik
sekretarz redakcji – wydawca

♦ Gazeta Kielecka 24 Godziny – dziennik
redaktor, dziennikarz

♦ Glob 24 – dziennik ogólnopolski
dziennikarz / dział zagraniczny

♦ Wprost, Chwila Dla Ciebie, Skandale, Nowe Skandale, Dziennik Polski
współpracownik – reporter

♦ Polskie Radio – Program IV, Radio Kielce
współpracownik – reporter