dydaktyka

dr hab. Krzysztof Kowalik – dydaktyka

specjalność dziennikarstwo online
kierunek logistyka i administrowanie z mediach

– seminarium dyplomowe
– grafika wektorowa / ćwiczenia
– audio-wideo edycja / ćwiczenia
– multimedia / konwersatorium
– audio online / ćwiczenia
– TV online / ćwiczenia
– radio internetowe / ćwiczenia
– technologie informacyjne mediów / wykład / konwersatorium / ćwiczenia / e-learning
– dziennikarskie źródła informacji (Internet) / wykład / e-learning
– logistyka produkcji / konwersatorium
– logistyka zaopatrzenia / konwersatorium
– ekonomika transportu / konwersatorium
– dostęp do informacji i źródła informacji w sieci dla dokumentalistów / konwersatorium
– bezpieczeństwo i prywatność w sieci / wykład