dyżury + ważne daty

Konsultacje/dyżury

WAŻNE !!!
Ze względu na konieczność identyfikacji osoby kontaktującej się,
proszę używać WYŁĄCZNIE adresów mailowych w domenie UW.
Dotyczy maili i rozmów wideo. To wymagania władz uczelni.

1. KORESPONDENCJA MAILOWA
Proszę pisać w sprawach dydaktycznych i kierownika studiów na adres mailowy:

k.kowalik7 @ uw.edu.pl
(należy pisać wyłącznie z poczty w domenie student.uw)
W treści maila powinny się znaleźć: imię i nazwisko, numer indeksu, rok studiów, stopień (licencjat lub magisterskie), tryb (stacjonarne lub zaoczne). Jeżeli dotyczy jakiegoś konkretnego przedmiotu to także jego pełna nazwa (najlepiej z kodem z USOS) oraz imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej. To znacznie skróci wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów.
2. ROZMOWA ONLINE PODCZAS DYŻURU
Jeżeli sprawa wymaga bezpośredniej rozmowy, proszę zgłosić się mailowo na dzień wcześniej przed dyżurem.
To konieczność ze względów organizacyjnych, aby podzielić czas między osoby zgłaszające się. Zgodnie z regułami zachowania prywatności przekazywanych informacji (czasami jest to wymagane przez studentów) po otrzymaniu maila podam dokładną godzinę połączenia. Proszę szanować czas Koleżanek i Kolegów, którzy będą łączyć się zgodnie z zaplanowaną godziną. Dlatego konieczna jest punktualność. Jeżeli problem dotyczy grupy studentów, wystarczy że zgłosi to jedna osoba z domeny student.uw.

Dyżur w letniej sesji poprawkowej 2020/21
UWAGA: od 1 do 22 września 2021r. ŚRODA godz. 9.00 – 10.00.
29 września 2021r. godz. 8.00  – 9.00

LINK do spotkania Google MEET: meet.google.com/onn-qwwi-umh
(należy łączyć się wyłącznie z poczty w domenie student.uw)

UWAGA! Sprawy kierownika studiów
Podań proszę nie doręczać/wysyłać do mnie, lecz należy je przesłać/złożyć w sekretariacie studiów. Tylko w ten sposób mogę poznać Państwa historię studiowania i zaopiniować lub podjąć odpowiednią decyzję. Nie mam bezpośredniego wglądu w USOS. Dopiero informacje z sekretariatu studiów pozwalają na podjęcie decyzji dotyczących indywidualnych spraw.

Oficjalny kalendarz akademicki UW:
zajęcia – terminy zapisów i rezygnacji, terminy składania podań, egzaminy z języków obcych itp.
Rok akademicki 2020/21