konferencje

dr hab. Krzysztof Kowalik – udział w konferencjach, jako referent

* Polski system medialny w procesie zmian
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Uniwersytet Jaka Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Kielce, 7 grudnia 2023.

* Rewolucja cyfrowa i sztuczna inteligencja jako wyzwania dla współczesnych społeczeństw
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytet Bielsko-Bialski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

Bielsko – Biała, 17 listopada 2023.

* Mediatization Conference 4: Field-specific mediatization(s)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Lublin, 17-18 maja 2023.

* Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Gdański

Gdańsk, 22-24 września 2022.

* CEECOM 2021. New Communication Revolution
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Kraków, 22-23 października 2021.

* Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2021
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytet Gdański, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Gdańsk, 14-15 października 2021.

* Dziennikarstwo regionalne: rzeczywistość, wyzwania, perspektywy
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka

Tarnopol, Ukraina, kwiecień 2021 (również członek komitetu organizacyjnego).

* Polski system medialny w procesie zmian
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Kielce, grudzień 2020.

* Medialne reprezentacje emocji i ich implikacje
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Lublin, listopad 2019.

* Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie
V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Warszawa, wrzesień 2019 (również członek komitetu organizacyjnego oraz prowadzący panel tematyczny).

* Aktualne trendy rozwoju. Media i media regionalne
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka
Tarnopol, Ukraina, maj 2019.

* Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data
Konferencja Naukowa Katedry Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, październik 2018 (również prowadzenie panelu tematycznego).

* Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Uniwersytet Jagielloński

Kraków, maj 2018.

* Współczesny system medialny. Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce, listopad 2017.

* A City Built on Information Technology and Wisdom
2nd  International Forum on Smart City (IFSC)
University of Electronic Science and Technology of China (UESTC)

Chengdu, Chiny, wrzesień 2017.

* Nowe trendy w PUBLIC RELATIONS w instytucjach niekomercyjnych
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, marzec 2017.

* 10 lat PTKS. Dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu w Polsce
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Uniwersytet Wrocławski

Wrocław, kwiecień 2017.

* ECREA PRE-CONFERENCE, Dealing with the Local: MEDIA, PROXIMITY AND COMMUNITY
6th European Communication Conference (ECC) 2016
Masaryk University, Brno
Praga, Czechy, listopad 2016.

* Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne. Nowe media. Monetyzacja
Konferencja Naukowa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, październik 2016 (również prowadzenie panelu tematycznego).

* IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – „Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii”
Współorganizator Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Poznań, wrzesień 2016.

* CEECOM 2016 Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries
9th Central and Eastern European Media and Communication Conference
Uniwersytet w Tartu
Tartu, Estonia, czerwiec 2016.

* Logistyka i zarządzanie w mediach. Media regionalne
Konferencja Naukowa
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, październik 2015 (również prowadzenie panelu tematycznego).

* CEECOM 2015 The Digital Media Challenge
8th Central and Eastern European Media and Communication Conference
Uniwersytet w Zagrzebiu
Zagrzeb, Chorwacja, czerwiec 2015.

* Logistyka i administrowanie w mediach
Konferencja Naukowa 
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, październik 2014 (również prowadzenie panelu tematycznego).

* Przejawy manipulacji w dziennikarstwie, reklamie i PR
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, październik 2014.

* Rola mediów w edukacji społecznej
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Tożsamość nauk o mediach
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, czerwiec 2014.

* Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych
IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, marzec 2014.

* Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy
Konferencja międzynarodowa. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
Kielce, wrzesień 2013.

* Polski system medialny. Migracje do cyberprzestrzeni
Konferencja ogólnopolska. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Kielce, maj 2013.

* Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie
Konferencja międzynarodowa. Uniwersytet Jagielloński
Kraków, kwiecień 2013.

* Wizerunek polityka, a wybory 2011
Konferencja naukowa. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
Kielce, listopad 2011 (również sekretarz konferencji naukowej).

* Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych
Urząd Marszałkowski, Kielce, listopad 2010.

* Administracja samorządowa w rozwoju regionu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.


 dr hab. Krzysztof Kowalik – udział w konferencjach, seminariach (uczestnik, prowadzący panel)

* The Regulation the Online Public Sphere: from Decentralized Neworks to Public Regulation
Global Freedom of Expression – online
Columbia University, 3-4 października 2022r.

* The Transformation of Public Dissent: from Counter-Public Spheres and Alternative Media to Disinformation Ecologies?
ECREA pre-conference – online
European Communication Research and Education Association, 6-7 października 2022r.

* The 2021 International Journal of Press/Politics Virtual Conference
Konferencja naukowa – online
The International Journal of Press/Politics, 13-16 wrzesień 2021r.

* CLARIN-PL-Biz – technologie językowe dla nauki i biznesu II
Konferencja naukowa – online
Konsorcjum CLARIN-PL
Warszawa, 24-25 czerwca 2021r.

* Big Data – rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media
Konferencja międzynarodowa
Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej
Warszawa, 28 maja 2021r. Członek komitetu naukowego.

* 24 Konferencja Miasta w Internecie
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – online
Tarnów, 19 listopada 2020r.

* Media and Life After During Covid-19 Pandemic
Konferencja międzynarodowa – online
Academia Europaea Wroclaw Knowledge Hub
University of Wroclaw, Institute of International Studies, 26 października 2020r.

* Logistyka Mediów. Technologie Big Data – aplikacje i rezultaty
Seminarium naukowe
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 12 grudnia 2019r.

* Logistyka i zarządzanie w mediach. Rafinacja Big Data – nowe źródło informacji
Seminarium naukowe
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, październik 2017. Prowadzenie panelu tematycznego

* Nowe perspektywy dialogu: Technologie informatyczne w procesach decyzyjnych
Warszawa 12 października 2016r.

* VI Ogólnopolskie seminarium medioznawcze. Publiczność mediów w epoce cyfrowej
Warszawa 8 kwietnia 2016r. Prowadzenie panelu tematycznego

* VI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców – oraz V.edycja warsztatów metodologicznych
Warszawa 19 – 20 listopada 2015r.

* Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2015 Społeczne aspekty prawa autorskiego
Warszawa 4 listopada 2015r.

* Konferencja Wizualizacja dla nauki
Warszawa 18 września 2015r.

* Konferencja News Impact Summit Warsaw, The Value of Digital Innovation & Quality Journalism
Warszawa 3 września 2015r.

* IV Konferencja Tożsamość nauk o mediach, pt. Media publiczne wobec wyzwań epoki cyfrowej
Warszawa 19-20 czerwca 2015r. Prowadzenie panelu tematycznego

* V Ogólnopolskie seminarium medioznawcze, Gatunki i formaty we współczesnych mediach
Warszawa 26-27 marca 2015r.

* III Polska Konferencja Eyetrackingowa
Warszawa 5-6 marca 2015r

* V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców – oraz IV.edycja warsztatów metodologicznych
Warszawa 20 – 21 listopada 2014r.

* Konferencja Projektowanie komunikacji. Komunikacja w Internecie, Institute of Design
Kielce 29 listopada 2014

* Warsztaty na temat zarządzania Internetem, “Sprawdź kto rządzi Internetem”
Warszawa 30 października 2014

* IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców, Metodologia w służbie teorii? pt. „U źródeł projektów badawczych medioznawców”
Warszawa 21-22 listopada 2013r..

* Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Tożsamość nauk o mediach pt. „Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności”
Warszawa 20-21 czerwca 2013r.

* Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Na nieznanych lądach – po raz pierwszy w własnej promocji środków przekazu w Polsce”
Warszawa 11 kwietnia 2013r.

* Seminarium naukowe pt. „Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie – przyszłość czy przeszłość?”
Warszawa 22 marca 2013r.