wzór podania

Sprawy administracyjne rozpatrywane są tylko poprzez złożenie odpowiedniego podania do kierownika studiów. Jeżeli podanie składasz w formie pisemnej należy to zrobić w godzinach pracy sekretariatu studiów logistyki mediów. Zanim złożysz podanie warto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zasad studiowania.

UWAGA!

Podań proszę nie doręczać mnie osobiście, lecz dokumenty należy składać w sekretariacie studiów. Tylko w ten sposób mogę poznać Państwa historię studiowania i podjąć odpowiednią decyzję.

Logistyka mediów – godziny pracy sekretariatu

Wzory podań – warunki, powtarzanie roku itd.. – link 1 – lub link 2 – wzory na dole strony