dyżur + ważne daty

Korespondencja/Dyżur

1. KORESPONDENCJA MAILOWA
Proszę pisać w sprawach dydaktycznych i kierownika studiów na adres mailowy:

k.kowalik7 @ uw.edu.pl  — Należy korespondować z poczty w domenie student.uw
W treści maila powinny się znaleźć: imię i nazwisko, numer indeksu, rok studiów, stopień (licencjat lub magisterskie), tryb (stacjonarne lub zaoczne). Jeżeli dotyczy jakiegoś konkretnego przedmiotu to także jego pełna nazwa (najlepiej z kodem z USOS) oraz imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej. To znacznie skróci wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów.
2. DYŻUR stacjonarny
Proszę
zgłosić się mailowo na dzień wcześniej przed dyżurem. To pozwala podzielić czas między osoby zgłaszające się. Zgodnie z regułami zachowania prywatności przekazywanych informacji (często jest to wymagane) po otrzymaniu maila będę mógł zaplanować spotkanie i ocenić czy dyżuru nie należy wydłużyć. Proszę o punktualność i szanowanie czasu Koleżanek i Kolegów.
Dyżury w semestrze letnim 2021/22 (konieczne zgłoszenie mailowe – zob. wyżej)
ŚRODA – godz. 8.30 – 9.30 pokój 0.37, ul. Bednarska 2/4 – 15 czerwca nie odbędzie się (urlop)
DYŻURY W SESJI LETNIEJ 2021/22 (konieczne zgłoszenie mailowe – zob. wyżej)
22 czerwca – godz. 8.00 – 9.00 pokój 0.37, ul. Bednarska 2/4 (lub w sali 0.06 – komputerowa)
27 czerwca – godz. 8.00 – 9.00 pokój 0.37, ul. Bednarska 2/4
6 lipca – godz. 14.15 – 15.15 pokój 0.37, ul. Bednarska 2/4
UWAGA! Proszę sprawdzać daty i godziny, gdyż uczestniczę w rekrutacji, obronach dyplomowych i rożnych komisjach wydziałowych, których spotkania mogą wpłynąć na konieczność przesunięcia dyżuru.
Sprawy kierownika studiów
Podań proszę nie doręczać/wysyłać do mnie, lecz należy je przesłać/złożyć w sekretariacie studiów. Tylko w ten sposób mogę poznać Państwa historię studiowania i zaopiniować lub podjąć odpowiednią decyzję. Nie mam bezpośredniego wglądu w USOS. Dopiero informacje z sekretariatu studiów pozwalają na podjęcie decyzji dotyczących indywidualnych spraw lub zaopiniowanie podania

Oficjalny kalendarz akademicki UW
zajęcia – terminy zapisów i rezygnacji, terminy składania podań, egzaminy z języków obcych itp.
Rok akademicki 2021/22